Changzhou City Qinghong Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Jiangbian Chemical Zone
Chunjiang
Xinbei
213033 Changzhou
Jiangsu
Peoples Republic of China

Tel: 519 8577 0150

Website: www.qinghong-chemical.com

E-mail: qinghong@qinghong-chemical.com

COMPANY TYPE

Producer

PRODUCTS/SERVICES