Chengdu City Xindu Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Nan'er Rd.
Xindu Industrial Development Zone
610500 Chengdu
Sichuan
Peoples Republic of China

Tel: 28 8396 5773

Website: www.xdguihu.com

COMPANY TYPE

Producer