Chongqing Inorganic Chemical Reagent Factory

CONTACT DETAILS

Qiaokouba
Banan
401323 Chongqing
Peoples Republic of China

Tel: 23 6648 0034

COMPANY TYPE

Producer