Fujian Shaohua Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

2 Saxiqiao Str.
Xiasha
354014 Shaowu
Fujian
Peoples Republic of China

Tel: 599 6611073
E-mail: swhhc@163.com

COMPANY TYPE

Producer