Guizhou Bijie Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Toubu Bridge
551700 Bijie
Guizhou
Peoples Republic of China

Tel: 857 8267391

COMPANY TYPE

Producer