Guizhou Hongfu General Corporation

CONTACT DETAILS

Machangping Office
Fuquan, Qiannanzizhizhou
550501 Chengxiang Town
Guizhou
Peoples Republic of China

Tel: 854 2184763

COMPANY TYPE

Producer