Guizhou Qingli Group Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

25/F Huakun Development Mansion
45 Zhonghua N.Rd.
550001 Guiyang
Guizhou
Peoples Republic of China

Tel: 851 6812773

Website: www.qlmining.com

E-mail: ql@qlmining.com

COMPANY TYPE

Producer