Hebei Fanshan Phosphor Mine Corp.

CONTACT DETAILS

Fanshan
Zhuolu
075641 Zhangjiakou
Hebei
Peoples Republic of China

Tel: 313 6750090
E-mail: fl2221@zj-use.he.cninfo.net

COMPANY TYPE

Producer