Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd (Hubei Xingfa)

CONTACT DETAILS

Zhaojunshanzhuang
Zhaojun road
Xingshan
443711 Yichang
Hubei
Peoples Republic of China

Tel: 514 8636158

Website: www.xingfagroup.com

COMPANY TYPE

Producer