Hunan Jinxin Chemical Group Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Lengshuijiang
417506 Heqing
Hunan
Peoples Republic of China

Tel: 738 5276998

COMPANY TYPE

Producer