Jiangsu Longteng Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Shanzuokouxing
Donghai
224003 Lianyungang
Jiangsu
Peoples Republic of China

Tel: 518 8769 2227

COMPANY TYPE

Producer