Jiangsu Ruihe Chemical Fertilizer Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Economic Development Zone
225442 Taixing
Jiangsu
Peoples Republic of China

Tel: 523 8751 1888

Website: www.jsruihe.net

COMPANY TYPE

Producer