Jiangsu Zhongdong Group Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Jiaze
Wujin
213153 Changzhou
Jiangsu
Peoples Republic of China

Tel: 519 8380 1103

Website: www.jszd.com

COMPANY TYPE

Producer

PRODUCTS/SERVICES