Jiangxi New Ganbei Chemical Ltd.

CONTACT DETAILS

25 Binjiang East Road
Xunyang District
332000 Jiujiang
Jiangxi
Peoples Republic of China

Tel: 792 8596235

COMPANY TYPE

Producer