Jizhou Yinhai Fertilizer Co., Ltd.

CONTACT DETAILS

54 Yingbin Str
053200 Jizhou
Hebei
Peoples Republic of China

Tel: 318 8612167

COMPANY TYPE

Producer