Juhua Group Corporation

CONTACT DETAILS

849 Jiangcheng Rd.
310009 Hangzhou
Zhejiang
Peoples Republic of China

Tel: 571 8781 6969

Website: www.juhua.com.cn

E-mail: zyq@juhua.com.cn

COMPANY TYPE

Producer