Nanjing Yuntai Chemical General Works Factory

CONTACT DETAILS

Yuntaishan
Zhonghuamenwai
211152 Nanjing
Jiangsu
Peoples Republic of China

Tel: 25 8616 1993

Website: www.njyts.com

E-mail: yt@njyts.com

COMPANY TYPE

Producer