Panjin Zhongrun Chemical Co Ltd

CONTACT DETAILS

Xingong St
Xinglongtai
124022 Panjin
Liaoning
Peoples Republic of China

Tel: 427 2852450

COMPANY TYPE

Producer