Shandong Chunyu Fertilizer Co.,Ltd

CONTACT DETAILS

Zhouzhuang Str.
Chengnan Development Zone
Linshu
276702 Linyi
Shandong
Peoples Republic of China

Tel: 539 6280888

Website: www.sdchunyu.com.cn

COMPANY TYPE

Producer

PRODUCTS/SERVICES