Shijiazhuang Jinshi Chemical Fertilizer Co., Ltd.

CONTACT DETAILS

65 Fengshou Road
050041 Shijiazhuang
Hebei
Peoples Republic of China

Tel: 311 8599 1000

Website: www.jmjinshi.com

COMPANY TYPE

Producer