Sichuan Mianyang Shenlong Feedstuff Co Ltd

CONTACT DETAILS

Xiushui Industry Zone
An County
622655 Mianyang
Sichuan
Peoples Republic of China

Tel: 816 4665419
E-mail: tang129@163.com

COMPANY TYPE

Producer