SINOPEC Jiujiang Company

CONTACT DETAILS

Binjiang East Rd.No.228
332004 Jiujiang
Jiangxi
Peoples Republic of China

Tel: 792 8492114

Website: www.jjsh.com.cn

COMPANY TYPE

Producer