Teng County Jinmao Titanium White Powder Co.,Ltd

CONTACT DETAILS

Jinmao Chemical Zone
Puzheng
543300 Teng
Guangxi
Peoples Republic of China

Tel: 774 7290580

Website: www.jinmao-ti.com

E-mail: sales@jinmao-ti.com

COMPANY TYPE

Producer