Urumqi Chemical Reagent Factory

CONTACT DETAILS

48 Qidaowan Rd
Shuimogou
830028 Urumqi
Xinjiang
Peoples Republic of China

Tel: 991 4641350

COMPANY TYPE

Producer