Xinjiang Guanghui New Energy Co

CONTACT DETAILS

No.1, Xingye Rd
Naomao Lake
Hami Area
839300 Yiwu County
Xinjiang
Peoples Republic of China

Tel: 902 7260819

COMPANY TYPE

Producer