Yangzhou Xinye Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

No. 33 Yangzhou Canal South Road
225003 Yangzhou
Jiangsu
Peoples Republic of China

Tel: 514 8720 5757

Website: www.yzxinye.com

COMPANY TYPE

Producer