Yunnan Dawei Ammonia Production Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Huashan Industry Zone
Zhanyi
655338 Qujing
Yunnan
Peoples Republic of China

Tel: 874 3065017

COMPANY TYPE

Producer