Yunnan Jiangchuan Phosphorus Chemical Group Co Ltd

CONTACT DETAILS

10 Xinjiang Road
Jiangchuan
652600 Yuxi
Yunnan
Peoples Republic of China

Tel: 877 8011888

Website: www.ynjlgroup.com

E-mail: manager@ynjlgroup.com

COMPANY TYPE

Producer