Yunnan Lufeng Qinpan Phosphate Chemical Co Ltd

CONTACT DETAILS

Yang Street
Qinfeng
Lufeng
651201 Chuxiong
Yunnan
Peoples Republic of China

Tel: 878 4840175
E-mail: qinpan@qinpanfert.com

COMPANY TYPE

Producer