Zhan Hua Co Ltd (Zhanhua Co Ltd)

CONTACT DETAILS

11 Lake Road
Xiashan
524012 Zhanjiang
Guangdong
Peoples Republic of China

Tel: 759 2356297

Website: www.zhanhuaco.com

E-mail: zh@zhanhuaco.com

COMPANY TYPE

Producer