Zhejiang Jiesheng Chemical Industry Co

CONTACT DETAILS

Fine Chemical Zone
Shaoxing
312369 Shangyu
Zhejiang
Peoples Republic of China

Tel: 575 8272 9008

COMPANY TYPE

Producer