Changzhou City Qinghong Chemical Co.,Ltd.

CONTACT DETAILS

Jiangbian Chemical Zone
Chunjiang
Xinbei
213033 Changzhou
Jiangsu
Peoples Republic of China

Tel: +86 519 8577 0150

Website: www.qinghong-chemical.com
E-mail: qinghong@qinghong-chemical.com

COMPANY TYPE

Producer

LOCATION

PRODUCTS/SERVICES